DDC 796.4401
Tác giả CN Lê, Văn Xem
Tác giả TT Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án Đào tạo Giáo viên THCS
Nhan đề Tâm lí học thể dục thể thao / Lê Văn Xem
Lần xuất bản Lần 4
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2010
Mô tả vật lý 198 tr. ; cm.
Tóm tắt Những vấn đề chung của tâm lý thể dục, thể thao; đặc điểm tâm lý của hoạt động giáo dục thể chất và cơ sở tâm lý học của quá trình giảng dạy kỹ thuật vận động, giáo dục thể chất học sinh và công tác huấn luyện đào tạo vận động viên thể thao.
Từ khóa tự do Tâm lí học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Thể dục thể thao
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121110
00293
0040D5D4082-CFA8-4FFD-93AF-E2BC467C07A5
005202301051519
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20230105152016|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a796.4401|bL433 - X4
100 |aLê, Văn Xem
110 |aBộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án Đào tạo Giáo viên THCS
245 |aTâm lí học thể dục thể thao / |cLê Văn Xem
250 |aLần 4
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2010
300 |a198 tr. ; |ccm.
520 |aNhững vấn đề chung của tâm lý thể dục, thể thao; đặc điểm tâm lý của hoạt động giáo dục thể chất và cơ sở tâm lý học của quá trình giảng dạy kỹ thuật vận động, giáo dục thể chất học sinh và công tác huấn luyện đào tạo vận động viên thể thao.
653 |aTâm lí học
653 |aGiáo trình
653 |aThể dục thể thao
691 |aFitness Gym
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 1/5/25thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0