DDC 338.43796
Tác giả CN Mullin, Bernard James
Nhan đề Sport marketing / Bernard J. Mullin, Stephen Hardy, William A. Sutton
Lần xuất bản 4th edition
Thông tin xuất bản Champaign : Human Kinetics, 2014
Mô tả vật lý 763 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Sports
Từ khóa tự do Marketing
Tác giả(bs) CN Hardy, Stephen
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00121088
00293
004DA33C775-FA10-48B7-829F-1E9FF29BE5F3
005202301051224
008230105s2014 vm eng
0091 0
039|y20230105122522|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a338.43796|bM959 - B518
100 |aMullin, Bernard James
245 |aSport marketing / |cBernard J. Mullin, Stephen Hardy, William A. Sutton
250 |a4th edition
260 |aChampaign : |bHuman Kinetics, |c2014
300 |a763 tr. ; |ccm.
653 |aSports
653 |aMarketing
691 |aFitness Gym
700 |aHardy, Stephen
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 1/5/3thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0