DDC 796.815
Tác giả CN Bremaeker, Marc de.
Nhan đề Essential book of martial arts kicks / by Marc De Bremaeker and Roy Faige ; illustrations by: Shahar Navot ; photography by: Guli Cohen.
Thông tin xuất bản Tokyo : Tuttle Pub, 2010
Mô tả vật lý 255 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Martial arts
Từ khóa tự do Self-defense
Từ khóa tự do Training
Tác giả(bs) CN Faige, Roy
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00121089
00293
004FA95F02D-1C05-47CE-BB05-437DA70A1A1E
005202301051231
008230105s2010 vm eng
0091 0
039|y20230105123230|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a796.815|bB836 - M313
100 |aBremaeker, Marc de.
245 |aEssential book of martial arts kicks / |cby Marc De Bremaeker and Roy Faige ; illustrations by: Shahar Navot ; photography by: Guli Cohen.
260 |aTokyo : |bTuttle Pub, |c2010
300 |a255 tr. ; |ccm.
653 |aMartial arts
653 |aSelf-defense
653 |aTraining
691 |aFitness Gym
700 |aFaige, Roy
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 1/5/4thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0