DDC 155.4
Tác giả CN Lý, Minh Tiên
Nhan đề Giáo trình tâm lý học lứa tuổi & tâm lý học sư phạm / Lý Minh Tiên, Nguyễn Thị Tứ, Bùi Hồng Hà, Huỳnh Lâm Anh Chương
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Sư phạm TP.HCM, 2012
Mô tả vật lý 122 tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Tứ
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121096
00293
00449224178-29E2-4D84-A7EF-5C6CDB2C9298
005202301051328
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a9786049180255
039|y20230105132846|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a155.4|bL981 - T562
100 |aLý, Minh Tiên
245 |aGiáo trình tâm lý học lứa tuổi & tâm lý học sư phạm / |cLý Minh Tiên, Nguyễn Thị Tứ, Bùi Hồng Hà, Huỳnh Lâm Anh Chương
260 |aTP.HCM : |bĐại học Sư phạm TP.HCM, |c2012
300 |a122 tr. ; |ccm.
691 |aFitness Gym
700 |aNguyễn, Thị Tứ
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 1/5/11thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0