DDC 371.10230711
Tác giả CN Lê, Thanh Hùng
Tác giả TT Trường Đại học An Giang. Khoa sư phạm
Nhan đề Giáo trình giao tiếp sư phạm / Lê Thanh Hùng
Thông tin xuất bản An Giang
Mô tả vật lý 50 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121097
00293
00431B76CDB-DC09-4C5B-9D52-95F2D2F03D38
005202301051332
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20230105133336|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a371.10230711|bL433 - H936
100 |aLê, Thanh Hùng
110 |aTrường Đại học An Giang. Khoa sư phạm
245 |aGiáo trình giao tiếp sư phạm / |cLê Thanh Hùng
260 |aAn Giang
300 |a50 tr. ; |ccm.
691 |aFitness Gym
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 1/5/12thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0