DDC 617.10275
Tác giả CN Haas, Jacqui Greene
Nhan đề Dance anatomy / Jacqui Greene Haas
Lần xuất bản 2nd edition
Thông tin xuất bản Champaign : Human Kinetics, 2018
Mô tả vật lý 272 tr. ; cm.
Tóm tắt The dancer in motion -- Brain health -- Injury prevention -- Spine -- Ribs and breath -- Core -- Shoulders and arms -- Pelvis and hips -- Legs -- Ankles and feet -- Whole-body training for dancers.
Từ khóa tự do Dance
Từ khóa tự do Physiological aspects
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121098
00294
0042D2541BD-6369-409E-879E-58E84B96E40B
005202301051339
008230105s2018 vm eng
0091 0
039|y20230105134007|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a617.10275|bH112 - J21
100 |aHaas, Jacqui Greene
245 |aDance anatomy / |cJacqui Greene Haas
250 |a2nd edition
260 |aChampaign : |bHuman Kinetics, |c2018
300 |a272 tr. ; |ccm.
520 |aThe dancer in motion -- Brain health -- Injury prevention -- Spine -- Ribs and breath -- Core -- Shoulders and arms -- Pelvis and hips -- Legs -- Ankles and feet -- Whole-body training for dancers.
653 |aDance
653 |aPhysiological aspects
691 |aFitness Gym
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 1/5/13thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0