DDC 797.21
Tác giả TT Ủy ban thể dục thể thao
Nhan đề Luật bơi : Quyết định số 570/QĐ/UBTDTT-TT.I của Bộ trưởng - chủ nhiệm ủy ban TDTT về việc ban hành Luật bơi / Ủy ban thể dục thể thao
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thể dục thể thao, 2001
Mô tả vật lý 156 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121100
00294
0045BA793F9-A332-4460-87B6-67F40FC0DB30
005202301051408
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|y20230105140928|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a797.21
110 |aỦy ban thể dục thể thao
245 |aLuật bơi : |bQuyết định số 570/QĐ/UBTDTT-TT.I của Bộ trưởng - chủ nhiệm ủy ban TDTT về việc ban hành Luật bơi / |cỦy ban thể dục thể thao
260 |aHà Nội : |bThể dục thể thao, |c2001
300 |a156 tr. ; |ccm.
691 |aFitness Gym
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 1/5/15thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0