DDC 797.21
Tác giả TT Quốc hội
Nhan đề Luật dân quân tự vệ : Luật số 48/2019/QH14 / Quốc hội
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 27 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121101
00294
004603C1995-B6B4-4127-850D-6BA707C5C30D
005202301051413
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20230105141402|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a797.21
110 |aQuốc hội
245 |aLuật dân quân tự vệ : |bLuật số 48/2019/QH14 / |cQuốc hội
260 |aHà Nội, |c2014
300 |a27 tr. ; |ccm.
691 |aLuật
691|aFitness Gym
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 1/5/16thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0