DDC 796.069
Tác giả CN Pedersen, Paul M.
Nhan đề Contemporary sport management / Paul M. Pedersen, Lucie Thibault, editors.
Lần xuất bản 6th edition
Thông tin xuất bản Champaign : Human Kinetics, 2019
Mô tả vật lý 983 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Sports
Từ khóa tự do Industry
Tác giả(bs) CN Thibault, Lucie
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00121104
00294
00450E6F433-AE2F-45BB-ABE1-C21DFA3C67E9
005202301051432
008230105s2019 vm eng
0091 0
039|y20230105143326|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a796.069|bP371 - P324
100 |aPedersen, Paul M.
245 |aContemporary sport management / |cPaul M. Pedersen, Lucie Thibault, editors.
250 |a6th edition
260 |aChampaign : |bHuman Kinetics, |c2019
300 |a983 tr. ; |ccm.
653 |aSports
653 |aIndustry
691 |aFitness Gym
700 |aThibault, Lucie
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 1/5/19thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0