DDC 658.40520711
Tác giả CN Tôn, Sinh Thành
Nhan đề Giáo trình Đàm phán quốc tế / Tôn Sinh Thành
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2021
Mô tả vật lý 267 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122547-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125033
00257
004E0136E79-5707-4255-80F1-6705881A22A1
005202401241541
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786047797653|c120000
039|y20240124154109|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.40520711|bT663 - T367
100 |aTôn, Sinh Thành
245 |aGiáo trình Đàm phán quốc tế / |cTôn Sinh Thành
260 |aH. : |bThế giới, |c2021
300 |a267 tr. ; |ccm.
691 |aQuan hệ quốc tế
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122547-9
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/24/26thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122547 Kho sách chuyên ngành 658.40520711 T663 - T367 Quan hệ quốc tế 1
2 10122548 Kho sách chuyên ngành 658.40520711 T663 - T367 Quan hệ quốc tế 2
3 10122549 Kho sách chuyên ngành 658.40520711 T663 - T367 Quan hệ quốc tế 3

Không có liên kết tài liệu số nào