DDC 355.0310959
Tác giả CN Acharya, Amitav
Nhan đề ASEAN and regional order : revisiting security community in Southeast Asia / Amitav Acharya
Thông tin xuất bản Abingdon, Oxon : Routledge, Taylor & Francis, 2021
Mô tả vật lý 144 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10201970
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125156
00258
004087A2EA5-8BE8-4F69-A524-533120DE3611
005202402240834
008240224s2021 vm eng
0091 0
020 |a9780367641528|c1245000
039|y20240224083445|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a355.0310959|bA176 - A517
100 |aAcharya, Amitav
245 |aASEAN and regional order : |brevisiting security community in Southeast Asia / |cAmitav Acharya
260 |aAbingdon, Oxon : |bRoutledge, Taylor & Francis, |c2021
300 |a144 tr. ; |ccm.
691 |aQuan hệ quốc tế
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10201970
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 2/24/1thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10201970 Kho sách ngoại văn 355.0310959 A176 - A517 Quan hệ quốc tế 1

Không có liên kết tài liệu số nào