DDC 341.7
Tác giả CN Zhou, Jiali
Nhan đề A study of diplomatic protocol and etiquette : From theory to practice / Jiali Zhou, Goubin Zhang
Thông tin xuất bản Singapore : Springer, 2022
Mô tả vật lý 281 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10202020
000 00000nam#a2200000u##4500
00125205
00258
0046E9E0DC9-0551-4B97-86DD-B9C9C9234EDE
005202402270952
008240227s2022 vm eng
0091 0
020 |a9789811906893|c4327000
039|y20240227095231|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a341.7|bZ637 - J611
100 |aZhou, Jiali
245 |aA study of diplomatic protocol and etiquette : |bFrom theory to practice / |cJiali Zhou, Goubin Zhang
260 |aSingapore : |bSpringer, |c2022
300 |a281 tr. ; |ccm.
691 |aQuan hệ quốc tế
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10202020
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 2/27/7thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10202020 Kho sách ngoại văn 341.7 Z637 - J611 Quan hệ quốc tế 1

Không có liên kết tài liệu số nào