DDC 327.209597
Tác giả TT Khoa chính trị quốc tế và ngoại giao - Bộ môn chính sách đối ngoại Việt Nam
Nhan đề Ngoại giao Việt Nam : Từ thuở dựng nước đến trước Cách mạng tháng Tám 1945 / Khoa chính trị quốc tế và ngoại giao - Bộ môn chính sách đối ngoại Việt Nam
Lần xuất bản Lưu hành nội bộ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện quan hệ Quốc tế, 2001
Mô tả vật lý 168 tr. ; cm.
Tóm tắt Giới thiệu sơ lược tình hình ngoại giao của Việt Nam ở các thời kỳ
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Quan hệ quốc tế
Từ khóa tự do Ngoại giao
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123460
00257
0042B6A5799-876D-4F9F-9681-C7938BBA00AB
005202311031427
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|y20231103142745|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a327.209597 |bK528
110 |aKhoa chính trị quốc tế và ngoại giao - Bộ môn chính sách đối ngoại Việt Nam
245 |aNgoại giao Việt Nam : |bTừ thuở dựng nước đến trước Cách mạng tháng Tám 1945 / |cKhoa chính trị quốc tế và ngoại giao - Bộ môn chính sách đối ngoại Việt Nam
250 |aLưu hành nội bộ
260 |aHà Nội : |bHọc viện quan hệ Quốc tế, |c2001
300 |a168 tr. ; |ccm.
520 |aGiới thiệu sơ lược tình hình ngoại giao của Việt Nam ở các thời kỳ
653 |aViệt Nam
653 |aQuan hệ quốc tế
653 |aNgoại giao
691 |aQuan hệ quốc tế
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1