DDC 651.3
Tác giả CN Stroman, James
Nhan đề Administrative Assistant's and Secretary's Handbook / James Stroman, Kevin Wilson, Jennifer Wauson
Lần xuất bản 5th edition
Thông tin xuất bản New York : AMACOM,2014
Mô tả vật lý 798 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10202028
000 00000nam#a2200000u##4500
00123489
00236
004CB2BB1DA-0E7C-42F2-80AC-55FBEB2ACB3C
005202403210857
008231104s2014 vm eng
0091 0
020|a9781400241590|c2252000
039|a20240321085735|bvulh|y20231104132313|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a651.3|bS921 - J272
100 |aStroman, James
245 |aAdministrative Assistant's and Secretary's Handbook / |cJames Stroman, Kevin Wilson, Jennifer Wauson
250 |a5th edition
260 |aNew York : |bAMACOM,|c2014
300 |a798 tr. ; |ccm.
691 |aNgôn ngữ anh
691|aQuan hệ quốc tế
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10202028
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 11/4/4thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10202028 Kho sách ngoại văn 651.3 S921 - J272 Quan hệ quốc tế 1