DDC 612
Tác giả CN Ivanoff, George
Nhan đề Cẩm nang khám phá cơ thể người / George Ivanoff, Trịnh Thu Hằng dịch
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2023
Mô tả vật lý 171 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10121913-5
000 00000nam#a2200000u##4500
00124371
00214
0040092CBD1-D800-408B-A9E3-BB5F01769A5E
005202401021704
008231031s2023 vm eng
0091 0
020|a9786043921823|c78000
039|y20240102170424|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a612|bI933 - G347
100 |aIvanoff, George
245 |aCẩm nang khám phá cơ thể người / |cGeorge Ivanoff, Trịnh Thu Hằng dịch
260 |aH. : |bThế giới, |c2023
300 |a171 tr. ; |ccm.
691 |aY đa khoa
691|aRăng hàm mặt
691|aKỹ thuật xét nghiệm y học
691|aHộ sinh
691|aDược
691|aQuan hệ quốc tế
691|aĐiều dưỡng
691|aY học cổ truyền
691|aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10121913-5
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/2 vu/13thumbimage.jpg
890|a3|b5|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10121913 Kho sách chuyên ngành 612 I933 - G347 Quan hệ quốc tế 1
2 10121914 Kho sách chuyên ngành 612 I933 - G347 Quan hệ quốc tế 2
3 10121915 Kho sách chuyên ngành 612 I933 - G347 Quan hệ quốc tế 3

Không có liên kết tài liệu số nào