DDC 658.3
Tác giả CN Nguyễn, Quang Vinh
Tác giả TT Khoa Quản trị kinh doanh
Nhan đề Hành vi tổ chức / Nguyễn Quang Vinh
Lần xuất bản Tái bản lần 3
Thông tin xuất bản Hồ Chí Minh : NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2022
Mô tả vật lý 343 tr. ; 24 cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122043-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124427
00257
004F2D4389C-0AEA-4535-8D55-DD75BEF4A646
005202401031606
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043461237|c116000
039|a20240409105240|bvulh|c20240408130826|dvulh|y20240103160625|ztamnt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.3|bN576 - V784
100 |aNguyễn, Quang Vinh
110 |aKhoa Quản trị kinh doanh|bTrường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
245 |aHành vi tổ chức / |cNguyễn Quang Vinh
250 |aTái bản lần 3
260 |aHồ Chí Minh : |bNXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, |c2022
300 |a343 tr. ; |c24 cm.
691 |aQuan hệ quốc tế
691|aQuản trị kinh doanh
691|aDigital Marketing
691|aThương mại điện tử
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122043-5
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/tam/3.1.24/18thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122043 Kho sách chuyên ngành 658.3 N576 - V784 Quan hệ quốc tế 1
2 10122044 Kho sách chuyên ngành 658.3 N576 - V784 Quan hệ quốc tế 2
3 10122045 Kho sách chuyên ngành 658.3 N576 - V784 Quan hệ quốc tế 3

Không có liên kết tài liệu số nào