DDC 428.3
Tác giả CN Craven, Miles
Nhan đề Q: skills for success :. Listening and speaking. / T.3, Listening and speaking / : Miles Craven, Kristin Donnalley Sherman
Thông tin xuất bản Oxford : Oxford University Press, 2011
Mô tả vật lý 248 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Kỹ năng
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
Từ khóa tự do Ngôn ngữ anh
Tác giả(bs) CN Donnalley Sherman, Kristin
000 00000nam#a2200000u##4500
00125394
00236
004F32A3568-FECE-4DEB-94F4-93BC21D38A22
005202403120917
008211228s2011 vm eng
0091 0
039|y20240312091717|zvulh
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aeng
044 |aenk
082 |a428.3|bM643
100 |aCraven, Miles
245 |aQ: skills for success :. |nT.3, |pListening and speaking / : |bListening and speaking. / |cMiles Craven, Kristin Donnalley Sherman
260 |aOxford : |bOxford University Press, |c2011
300 |a248 tr. ; |ccm.
653 |aTiếng Anh
653 |aKỹ năng
653 |aNgôn ngữ Anh
653|aNgôn ngữ anh
691 |aNgôn ngữ Anh
691|aQuan hệ quốc tế
691|aNgôn ngữ anh
700 |aDonnalley Sherman, Kristin
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 3/vu/12/1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0