DDC 895.92284
Tác giả CN Iris, Cao
Nhan đề Mình sinh ra đâu phải để buồn / Iris Cao, Hamlet Trương
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2017
Mô tả vật lý 159 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122375-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124938
00258
0046B8E664A-D27A-4893-A642-9440E72F5F3A
005202401201334
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786049543692|c75000
039|y20240120133419|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a895.92284|bI682 - C235
100 |aIris, Cao
245 |aMình sinh ra đâu phải để buồn / |cIris Cao, Hamlet Trương
260 |aH. : |bVăn học, |c2017
300 |a159 tr. ; |ccm.
691 |aQuan hệ quốc tế
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122375-7
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/20/19thumbimage.jpg
890|a3|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122375 Kho sách chuyên ngành 895.92284 I682 - C235 Quan hệ quốc tế 1
2 10122376 Kho sách chuyên ngành 895.92284 I682 - C235 Quan hệ quốc tế 2
3 10122377 Kho sách chuyên ngành 895.92284 I682 - C235 Quan hệ quốc tế 3

Không có liên kết tài liệu số nào