DDC 658.3145
Tác giả CN Hidehiko, Hamada
Nhan đề Kỹ năng làm việc nhóm của người Nhật / Hidehiko Hamada ; Anh Việt dịch
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2019
Mô tả vật lý 230 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122381-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124939
00258
00472B12F65-1169-4298-BF89-AA48E8B1F573
005202401201342
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786047757053|c99000
039|y20240120134207|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.3145|bH632 - H198
100 |aHidehiko, Hamada
245 |aKỹ năng làm việc nhóm của người Nhật / |cHidehiko Hamada ; Anh Việt dịch
260 |aH. : |bThế giới, |c2019
300 |a230 tr. ; |ccm.
691 |aQuan hệ quốc tế
691|aQuản trị kinh doanh
691|aTruyền thông đa phương tiện
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122381-3
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/20/20thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122381 Kho sách chuyên ngành 658.3145 H632 - H198 Quan hệ quốc tế 1
2 10122382 Kho sách chuyên ngành 658.3145 H632 - H198 Quan hệ quốc tế 2
3 10122383 Kho sách chuyên ngành 658.3145 H632 - H198 Quan hệ quốc tế 3

Không có liên kết tài liệu số nào