DDC 658.5
Tác giả CN Jacobs, F. Robert
Nhan đề Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng / F. Robert Jacobs, Richard B. Chase; Nguyễn Minh Phúc, Đỗ Hoàng Phương Nhi dịch
Lần xuất bản Ấn bản lần thứ 16
Thông tin xuất bản T.P. Hồ Chí Minh : Kinh tế T.P. Hồ Chí Minh, 2023
Mô tả vật lý 723 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122473-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124968
00258
0044422B49C-A6F5-4B6C-B0EC-9CEB7DF33745
005202401220939
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786047938964|c899000
039|a20240406105205|bvulh|c20240226182607|dvulh|y20240122093918|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.5|bJ171 - F111
100 |aJacobs, F. Robert
245 |aQuản trị vận hành và chuỗi cung ứng / |cF. Robert Jacobs, Richard B. Chase; Nguyễn Minh Phúc, Đỗ Hoàng Phương Nhi dịch
250 |aẤn bản lần thứ 16
260 |aT.P. Hồ Chí Minh : |bKinh tế T.P. Hồ Chí Minh, |c2023
300 |a723 tr. ; |ccm.
691 |aQuan hệ quốc tế
691|aLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng
691|aLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng
691|aQuản trị khách sạn
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122473-5
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/22/10thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122473 Kho sách chuyên ngành 658.5 J171 - F111 Quan hệ quốc tế 1
2 10122474 Kho sách chuyên ngành 658.5 J171 - F111 Quan hệ quốc tế 2
3 10122475 Kho sách chuyên ngành 658.5 J171 - F111 Quan hệ quốc tế 3

Không có liên kết tài liệu số nào