DDC 359.03
Tác giả CN Stavridis, James G.
Nhan đề Quyền lực biển : Lịch sử và địa chính trị của các đại dương trên thế giới / James G. Stavridis; Hà Anh Tuấn dịch
Lần xuất bản Xuất bản lần 2
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022
Mô tả vật lý 404 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122553-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125035
00258
004E6023CD7-1EA2-4C48-812F-A8641034DB7C
005202401241554
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786045777022|c218000
039|y20240124155458|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a359.03|bS798 - J272
100 |aStavridis, James G.
245 |aQuyền lực biển : |bLịch sử và địa chính trị của các đại dương trên thế giới / |cJames G. Stavridis; Hà Anh Tuấn dịch
250 |aXuất bản lần 2
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2022
300 |a404 tr. ; |ccm.
691 |aQuan hệ quốc tế
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122553-5
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/24/28thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122553 Kho sách chuyên ngành 359.03 S798 - J272 Quan hệ quốc tế 1
2 10122554 Kho sách chuyên ngành 359.03 S798 - J272 Quan hệ quốc tế 2
3 10122555 Kho sách chuyên ngành 359.03 S798 - J272 Quan hệ quốc tế 3

Không có liên kết tài liệu số nào