DDC 511.3
Tác giả CN Nguyễn, Như Phong
Nhan đề Hoạch định và kiểm soát chất lượng / Nguyễn Như Phong
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2011
Mô tả vật lý 321 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Hoạch định và kiểm soát chất lượng là một chức năng quan trọng trong Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, được biên soạn cho các đối tượng từ sinh viên đến người nghiên cứu ở các ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp.
Từ khóa tự do Kiểm soát
Từ khóa tự do Chất lượng
Từ khóa tự do Ứng dụng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124352
00242
00422A3FB0A-20CA-41CA-8169-93BDF5DEAD39
005202401021320
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |a9786047305551|c66000
039|y20240102131926|zsvtt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a511.3|bN576 - P574
100 |aNguyễn, Như Phong
245 |aHoạch định và kiểm soát chất lượng / |cNguyễn Như Phong
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2011
300 |a321 tr. ; |c24 cm.
520 |aHoạch định và kiểm soát chất lượng là một chức năng quan trọng trong Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, được biên soạn cho các đối tượng từ sinh viên đến người nghiên cứu ở các ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp.
653 |aKiểm soát
653 |aChất lượng
653 |aỨng dụng
691 |aLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/2 svtt/9thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0