DDC 658.5
Tác giả CN Nguyễn, Như Phong
Nhan đề Quản lý chất lượng / Nguyễn Như Phong
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả vật lý 153 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu về quản lí chất lượng. Trình bày về đánh giá, hoạch định và tổ chức chất lượng. Văn hoá chất lượng. Các công cụ quản lí chất lượng. Kiểm soát, cải tiến và đảm bảo chất lượng
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Chất lượng
Từ khóa tự do Công nghiệp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124464
00242
00449A17CB4-1D25-43D0-9090-6872E6D78753
005202401050818
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c12000
039|y20240105081749|zsvtt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.5|bN576 - P574
100 |aNguyễn, Như Phong
245 |aQuản lý chất lượng / |cNguyễn Như Phong
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2009
300 |a153 tr. ; |c24 cm.
520 |aGiới thiệu về quản lí chất lượng. Trình bày về đánh giá, hoạch định và tổ chức chất lượng. Văn hoá chất lượng. Các công cụ quản lí chất lượng. Kiểm soát, cải tiến và đảm bảo chất lượng
653 |aQuản lí
653 |aChất lượng
653 |aCông nghiệp
691 |aLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/5 svtt/1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6