DDC 658.5
Tác giả CN Nguyễn, Kim Định
Nhan đề Quản trị chất lượng / Nguyễn Kim Định
Lần xuất bản Lần thứ 2
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2010
Mô tả vật lý 296 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Một số nguyên tắc cơ bản đối với hệ thống quản lí chất lượng. Khái niệm và thuật ngữ liên quan đến quản lí chất lượng, đánh giá chất lượng. Quản lí chất lượng đồng bộ và nội dung của tiêu chuẩn quốc tế về quản lí chất lượng IOS 9000 và ISO 9001
Từ khóa tự do Chất lượng
Từ khóa tự do Quản lí kinh tế
Từ khóa tự do Quản trị doanh nghiệp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124466
00242
004F00CC2F4-02C6-4A82-92BF-F6F5F90C5C87
005202401050826
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |c25000
039|a20240406135930|bvulh|c|d|y20240105082555|zsvtt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.5|bN576 - Đ584
100 |aNguyễn, Kim Định
245 |aQuản trị chất lượng / |cNguyễn Kim Định
250 |aLần thứ 2
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2010
300 |a296 tr. ; |c24 cm.
520 |aMột số nguyên tắc cơ bản đối với hệ thống quản lí chất lượng. Khái niệm và thuật ngữ liên quan đến quản lí chất lượng, đánh giá chất lượng. Quản lí chất lượng đồng bộ và nội dung của tiêu chuẩn quốc tế về quản lí chất lượng IOS 9000 và ISO 9001
653 |aChất lượng
653 |aQuản lí kinh tế
653 |aQuản trị doanh nghiệp
691 |aLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng
691|aQuản trị kinh doanh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/5 svtt/2thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1