DDC 338
Tác giả CN Hồ, Thanh Phong
Nhan đề Kỹ thuật điều độ trong sản xuất và dịch vụ / Hồ Thanh Phong
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2006
Mô tả vật lý 277 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu về điều độ sản xuất, vai trò tác dụng trong sản xuất. Các đặc điểm của mô hình điều độ sản xuất, thủ tục điều độ tổng quát. Điều độ cho hệ thống flow shop linh hoạt. Định kích thước lô và điều độ cho loạt sản phẩm...
Từ khóa tự do Hệ thống điều độ
Từ khóa tự do Kĩ thuật
Từ khóa tự do Sản xuất
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124467
00242
004BA32B7CF-50CF-4067-8FA4-388A4346A876
005202401050834
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |c19000
039|y20240105083336|zsvtt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a338|bH678 - P574
100 |aHồ, Thanh Phong
245 |aKỹ thuật điều độ trong sản xuất và dịch vụ / |cHồ Thanh Phong
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2006
300 |a277 tr. ; |c24 cm.
520 |aGiới thiệu về điều độ sản xuất, vai trò tác dụng trong sản xuất. Các đặc điểm của mô hình điều độ sản xuất, thủ tục điều độ tổng quát. Điều độ cho hệ thống flow shop linh hoạt. Định kích thước lô và điều độ cho loạt sản phẩm...
653 |aHệ thống điều độ
653 |aKĩ thuật
653 |aSản xuất
691 |aLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/5 svtt/3thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1