DDC 620.001
Tác giả CN Hồ, Thanh Phong
Nhan đề Kỹ thuật hệ thống / Hồ Thanh Phong, Nguyễn Tuấn Anh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2005
Mô tả vật lý 188 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Cung cấp các kiến thức và kỹ năng về quá trình phát triển và phân tích hệ thống như: quy trình kỹ thụât thiết kế hệ thống; phương pháp đánh giá, lựa chọn và tích hợp các thành phần hệ thống; phần mềm mô phỏng hệ thống để minh hoạ động lực của hệ thống; kỹ năng đánh giá độ tin cậy trong thiết kế hệ thống; khả năng bảo trì
Từ khóa tự do Kĩ thuật hệ thống
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124468
00242
004C6DC7257-4D6A-49A2-B6E6-6FE4B62A7A62
005202401050842
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020 |a9786047318421|c13500
039|y20240105084149|zsvtt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a620.001|bH678 - P574
100 |aHồ, Thanh Phong
245 |aKỹ thuật hệ thống / |cHồ Thanh Phong, Nguyễn Tuấn Anh
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2005
300 |a188 tr. ; |c24 cm.
520 |aCung cấp các kiến thức và kỹ năng về quá trình phát triển và phân tích hệ thống như: quy trình kỹ thụât thiết kế hệ thống; phương pháp đánh giá, lựa chọn và tích hợp các thành phần hệ thống; phần mềm mô phỏng hệ thống để minh hoạ động lực của hệ thống; kỹ năng đánh giá độ tin cậy trong thiết kế hệ thống; khả năng bảo trì
653 |aKĩ thuật hệ thống
691 |aLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/5 svtt/4thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0