DDC 330.1
Tác giả CN Nguyễn, Như Phong
Nhan đề Hoạch định vật tư tồn kho mờ / Nguyễn Như Phong
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2007
Mô tả vật lý 287 tr. ; 20.5 cm.
Tóm tắt Gồm các kiến thức cơ bản của hoạch định vật tư tồn kho: Xác định nhu cầu độc lập; tồn kho đơn hàng đơn; phụ thuộc; hệ thống phân phối và việc ứng dụng lý thuyết vào bài toán hoạch định vật tư tồn kho
Từ khóa tự do Hoạch định
Từ khóa tự do Vật tư
Từ khóa tự do Tính toán
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124470
00242
0045AC1EEE0-70EF-4BC0-B998-22FD7E9B507A
005202401050902
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20240105090159|zsvtt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a330.1|bN576 - P574
100 |aNguyễn, Như Phong
245 |aHoạch định vật tư tồn kho mờ / |cNguyễn Như Phong
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2007
300 |a287 tr. ; |c20.5 cm.
520 |aGồm các kiến thức cơ bản của hoạch định vật tư tồn kho: Xác định nhu cầu độc lập; tồn kho đơn hàng đơn; phụ thuộc; hệ thống phân phối và việc ứng dụng lý thuyết vào bài toán hoạch định vật tư tồn kho
653 |aHoạch định
653 |aVật tư
653 |aTính toán
691 |aLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/5 svtt/6thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0