DDC 515
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Việt Hưng
Nhan đề Đại số tuyến tính / Nguyễn Hữu Việt Hưng
Thông tin xuất bản Hà Nội, 1999
Mô tả vật lý 291 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Đại số tuyến tính
Từ khóa tự do Đại số
Từ khóa tự do Toán học
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Tệp tin điện tử http://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/logistics/file/01. đại số tuyến tính.pdf
    Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00125771
00242
004680EBE27-9AE8-48E4-AF26-166927CDDF34
005202405031138
008081223s1999 vm| vie
0091 0
039|a20240503113854|btanht|y20240503113449|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a515|bN576 - H936
100 |aNguyễn, Hữu Việt Hưng
245 |aĐại số tuyến tính / |cNguyễn Hữu Việt Hưng
260 |aHà Nội, |c1999
300 |a291 tr. ; |ccm.
653 |aĐại số tuyến tính
653 |aĐại số
653 |aToán học
691 |aLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
856|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/logistics/file/01. đại số tuyến tính.pdf
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/logistics/bia/01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1