DDC 621.3
Tác giả CN Phan, Thị Thu Vân
Nhan đề Giáo trình an toàn điện / Phan Thị Thu Vân
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2017
Mô tả vật lý 264 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày khái niệm cơ bản về bảo hộ lao động, về an toàn điện, phân tích an toàn khi xảy ra tai nạn điện, ...
Từ khóa tự do An toàn điện
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Điện tử - tự động hóa
Môn học An toàn lao động
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10111076
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114502
00259
004A56C2F97-5CD7-4C59-8022-3F089958A518
005202201191508
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786047352302|c38.000 VNĐ
039|a20230825185527|bvulh|c20230819203012|dvulh|y20190214164228|zmuoint
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a621.3|bP535 - V217
100 |aPhan, Thị Thu Vân
245 |aGiáo trình an toàn điện / |cPhan Thị Thu Vân
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aTp. HCM : |bĐại học Quốc gia Tp. HCM, |c2017
300 |a264 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày khái niệm cơ bản về bảo hộ lao động, về an toàn điện, phân tích an toàn khi xảy ra tai nạn điện, ...
653 |aAn toàn điện
653 |aGiáo trình
653|aĐiện tử - tự động hóa
690 |aAn toàn lao động
691 |aĐiện tử
691|aĐiện tử - tự động hóa
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10111076
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 2/1402m/26thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10111076 Kho sách chuyên ngành 621.3 P535 - V217 Điện tử - tự động hóa 1

Không có liên kết tài liệu số nào