DDC 621.31
Tác giả CN Phan, Quốc Dũng
Nhan đề Truyền động điện / Phan Quốc Dũng, Tô Hữu Phúc
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4 có sửa chữa
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2018
Mô tả vật lý 329 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày điều khiển tốc độ động cơ một chiều; điều khiển vòng kín động cơ DC, động cơ không đồng bộ...
Từ khóa tự do Truyền động điện
Từ khóa tự do Điện
Từ khóa tự do Điện tử - tự động hóa
Môn học Cơ sở truyền động điện
Tác giả(bs) CN Tô, Hữu Phúc
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10111077
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114503
00260
0040AE900FB-8822-483A-BF56-374565B69E42
005202201191507
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786047361243|c42.000 VNĐ
039|a20230825185549|bvulh|c20230819203405|dvulh|y20190214164357|zdiepbnh
040 |aThư viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a621.31|bP535 - D916
100 |aPhan, Quốc Dũng
245 |aTruyền động điện / |cPhan Quốc Dũng, Tô Hữu Phúc
250 |aTái bản lần thứ 4 có sửa chữa
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Tp.HCM, |c2018
300 |a329 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày điều khiển tốc độ động cơ một chiều; điều khiển vòng kín động cơ DC, động cơ không đồng bộ...
653 |aTruyền động điện
653 |aĐiện
653|aĐiện tử - tự động hóa
690 |aCơ sở truyền động điện
691|aĐiện tử - tự động hóa
700 |aTô, Hữu Phúc
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10111077
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 2/140219d/33thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10111077 Kho sách chuyên ngành 621.31 P535 - D916 Điện tử - tự động hóa 1

Không có liên kết tài liệu số nào