DDC 624.028
Tác giả CN Bùi, Mạnh Hùng
Nhan đề Bảo hộ lao động trong xây dựng / Bùi Mạnh Hùng
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2011
Mô tả vật lý 376 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Những vấn đề chung về bảo hộ lao động. Kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng. Vệ sinh lao động trong xây dựng. Một số chế độ, chính sách về bảo hộ lao động
Từ khóa tự do Kỹ thuật
Từ khóa tự do An toàn lao động
Từ khóa tự do Bảo hộ lao động
Từ khóa tự do Kỹ thuật xây dựng
Từ khóa tự do Điện tử - tự động hóa
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(5): 10113604-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115618
00256
004FA99F38A-8686-42F6-A672-6CE63AF59894
005202201181338
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |c137.000 VNĐ
039|a20230825185732|bvulh|c20230819202817|dvulh|y20190822134845|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a624.028|bB932 - H936
100 |aBùi, Mạnh Hùng
245 |aBảo hộ lao động trong xây dựng / |cBùi Mạnh Hùng
260 |aH. : |bXây dựng, |c2011
300 |a376 tr. ; |c27 cm.
520 |aNhững vấn đề chung về bảo hộ lao động. Kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng. Vệ sinh lao động trong xây dựng. Một số chế độ, chính sách về bảo hộ lao động
653 |aKỹ thuật
653 |aAn toàn lao động
653 |aBảo hộ lao động
653|aKỹ thuật xây dựng
653|aĐiện tử - tự động hóa
691 |aXây dựng
691|aKỹ thuật xây dựng
691|aĐiện tử - tự động hóa
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(5): 10113604-8
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 8/220819d/7thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10113604 Kho sách chuyên ngành 624.028 B932 - H936 Kỹ thuật xây dựng 1
2 10113605 Kho sách chuyên ngành 624.028 B932 - H936 Kỹ thuật xây dựng 2
3 10113606 Kho sách chuyên ngành 624.028 B932 - H936 Kỹ thuật xây dựng 3
4 10113607 Kho sách chuyên ngành 624.028 B932 - H936 Kỹ thuật xây dựng 4
5 10113608 Kho sách chuyên ngành 624.028 B932 - H936 Kỹ thuật xây dựng 5

Không có liên kết tài liệu số nào