DDC 530
Tác giả CN Nguyễn, Thị Bé Bảy
Nhan đề Vật lý đại cương A1 / Nguyễn Thị Bé Bảy, Huỳnh Quang Linh, Trần Thị Ngọc Dung
Thông tin xuất bản H. : Lưu hành nội bộ
Mô tả vật lý 393 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức cơ bản về Vật lý, nghiên cứu các ngành kỹ thuật gồm ba phần: Cơ - Nhiệt - Điện từ.
Từ khóa tự do Khoa học ứng dụng
Từ khóa tự do Vật lý ứng dụng
Từ khóa tự do Vật lý đại cương
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(15): 10115452-66
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115746
00260
0040A3F3CFE-5E41-4085-9EC5-26374663C662
005202204291626
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c52.000 VNĐ
039|a20230825185435|bvulh|c20230819203415|dvulh|y20191011183820|zhoaitm
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a530|bN576 - B356
100 |aNguyễn, Thị Bé Bảy
245 |aVật lý đại cương A1 / |cNguyễn Thị Bé Bảy, Huỳnh Quang Linh, Trần Thị Ngọc Dung
260 |aH. : |bLưu hành nội bộ
300 |a393 tr. ; |c24 cm.
520 |aCung cấp những kiến thức cơ bản về Vật lý, nghiên cứu các ngành kỹ thuật gồm ba phần: Cơ - Nhiệt - Điện từ.
653 |aKhoa học ứng dụng
653 |aVật lý ứng dụng
653 |aVật lý đại cương
691 |aĐại cương
691|aĐiện tử - tự động hóa
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(15): 10115452-66
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 10/111019d/2thumbimage.jpg
890|a15|b12|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115452 Kho sách chuyên ngành 530 N576 - B356 Điện tử - tự động hóa 1
2 10115453 Kho sách chuyên ngành 530 N576 - B356 Điện tử - tự động hóa 2
3 10115454 Kho sách chuyên ngành 530 N576 - B356 Điện tử - tự động hóa 3
4 10115455 Kho sách chuyên ngành 530 N576 - B356 Điện tử - tự động hóa 4
5 10115456 Kho sách chuyên ngành 530 N576 - B356 Điện tử - tự động hóa 5
6 10115457 Kho sách chuyên ngành 530 N576 - B356 Điện tử - tự động hóa 6
7 10115458 Kho sách chuyên ngành 530 N576 - B356 Điện tử - tự động hóa 7
8 10115459 Kho sách chuyên ngành 530 N576 - B356 Điện tử - tự động hóa 8
9 10115460 Kho sách chuyên ngành 530 N576 - B356 Điện tử - tự động hóa 9
10 10115461 Kho sách chuyên ngành 530 N576 - B356 Điện tử - tự động hóa 10

Không có liên kết tài liệu số nào