DDC 006.22
Tác giả CN Nguyễn, Quang Nam
Nhan đề Hệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex - M / Nguyễn Quang Nam
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc Gia Tp.HCM, 2014
Mô tả vật lý 674 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu hệ thống nhúng, Bộ xử lý ARM Cortex-M, Thiết kế phần mềm,...
Từ khóa tự do ARM Cortex-M
Từ khóa tự do Vi điều khiển
Từ khóa tự do Điện tử - tự động hóa
Môn học Hệ thống hóa
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10111026
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114450
00259
004E46CD773-1EE0-4D1A-8C5E-170087D49BB0
005202201191500
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |a9786047323876|c73.000 VNĐ
039|a20230825185408|bvulh|c20230819203233|dvulh|y20190214102514|zmuoint
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a006.22|bN576 - N174
100 |aNguyễn, Quang Nam
245 |aHệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex - M / |cNguyễn Quang Nam
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc Gia Tp.HCM, |c2014
300 |a674 tr. ; |c24 cm.
520 |aGiới thiệu hệ thống nhúng, Bộ xử lý ARM Cortex-M, Thiết kế phần mềm,...
653 |aARM Cortex-M
653 |aVi điều khiển
653|aĐiện tử - tự động hóa
690 |aHệ thống hóa
691 |aĐiện tử
691|aĐiện tử - tự động hóa
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10111026
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 2/1402m/3thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10111026 Kho sách chuyên ngành 006.22 N576 - N174 Điện tử - tự động hóa 1

Không có liên kết tài liệu số nào