DDC 660.28427
Tác giả CN Nguyễn, Tấn Dũng
Nhan đề Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm :. Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt. Phần 2: Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt trong thực phẩm. / T.2 / : Nguyễn Tấn Dũng
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2015
Mô tả vật lý 474 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày các quá trình và thiết bị đun nóng, làm nguội, ngưng tụ, bay hơi và thăng hoa, Quy trình về thiết bị cô đặc và kết tinh,...
Từ khóa tự do Công nghệ hóa học
Từ khóa tự do Thiết bị truyền nhiệt
Từ khóa tự do Thực phẩm
Từ khóa tự do Điện tử - tự động hóa
Môn học Truyền động thủy lực, khí nén
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10111028
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114452
00259
0049F04E234-6238-4F28-B8A9-F8D2842A946E
005202201191500
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9786047332960|c20.000 VNĐ
039|a20230825185805|bvulh|c20230819203335|dvulh|y20190214103540|zmuoint
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a660.28427|bN576 - D916
100 |aNguyễn, Tấn Dũng
245 |aQuá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm :. |nT.2 / : |bCác quá trình và thiết bị truyền nhiệt. Phần 2: Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt trong thực phẩm. / |cNguyễn Tấn Dũng
260 |aTp. HCM : |bĐại học Quốc gia Tp.HCM, |c2015
300 |a474 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày các quá trình và thiết bị đun nóng, làm nguội, ngưng tụ, bay hơi và thăng hoa, Quy trình về thiết bị cô đặc và kết tinh,...
653 |aCông nghệ hóa học
653 |aThiết bị truyền nhiệt
653 |aThực phẩm
653|aĐiện tử - tự động hóa
690 |aTruyền động thủy lực, khí nén
691 |aĐiện tử
691|aĐiện tử - tự động hóa
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10111028
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 2/1402m/4thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10111028 Kho sách chuyên ngành 660.28427 N576 - D916 Điện tử - tự động hóa 1

Không có liên kết tài liệu số nào