DDC 530.141
Tác giả CN Trần, Văn Chính, Phan Văn Hiền
Nhan đề Lý thuyết trường điện từ với các chương trình MatLab / Trần Văn Chính, Phan Văn Hiền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2018
Mô tả vật lý 221 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Trình bày các đại lượng vô hướng và các đại lượng Véc tơ; các vấn đề cơ bản về trường điện từ; trường điện từ tĩnh...
Từ khóa tự do Chương trình MatLab
Từ khóa tự do Trường điện từ
Từ khóa tự do Điện từ
Từ khóa tự do Điện tử - tự động hóa
Môn học Lý thuyết trường điện từ
Tác giả(bs) CN Phan, Văn Hiền
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10111032
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114457
00259
004CB7C6364-498A-4C7C-8464-A73968F3BCAB
005202201191501
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786048223267|c117.000 VNĐ
039|a20230825185448|bvulh|c20230819203316|dvulh|y20190214132119|zdiepbnh
040 |aThư viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a530.141|bT772 - C539
100 |aTrần, Văn Chính, Phan Văn Hiền
245 |aLý thuyết trường điện từ với các chương trình MatLab / |cTrần Văn Chính, Phan Văn Hiền
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2018
300 |a221 tr. ; |c27 cm.
520 |aTrình bày các đại lượng vô hướng và các đại lượng Véc tơ; các vấn đề cơ bản về trường điện từ; trường điện từ tĩnh...
653 |a Chương trình MatLab
653 |aTrường điện từ
653 |aĐiện từ
653|aĐiện tử - tự động hóa
690 |aLý thuyết trường điện từ
691|aĐiện tử - tự động hóa
700 |aPhan, Văn Hiền
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10111032
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 2/140219d/9thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10111032 Kho sách chuyên ngành 530.141 T772 - C539 Điện tử - tự động hóa 1

Không có liên kết tài liệu số nào