DDC 621.815
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Lộc
Nhan đề Giáo trình cơ sở thiết kế máy / Nguyễn Hữu Lộc
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2018
Mô tả vật lý 776 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày về cơ sở tính toán thiết kế máy và chi tiết máy, tính toán thiết kế chi tiết một số máy như máy lắp ghép, máy truyền động, máy đỡ nối
Từ khóa tự do Chi tiết máy
Từ khóa tự do Kỹ thuật chế tạo máy
Từ khóa tự do Thiết kế máy
Từ khóa tự do Điện tử - tự động hóa
Môn học Nguyên lý máy
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10111040
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114466
00259
0046A680A69-E8A4-4C26-8D51-7C6D5371C565
005202201191502
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786047361052|c114.000 VNĐ
039|a20230825185722|bvulh|c20230819203045|dvulh|y20190214141259|zdiepbnh
040 |aThư viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a621.815|bN576 - L811
100 |aNguyễn, Hữu Lộc
245 |aGiáo trình cơ sở thiết kế máy / |cNguyễn Hữu Lộc
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Tp.HCM, |c2018
300 |a776 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày về cơ sở tính toán thiết kế máy và chi tiết máy, tính toán thiết kế chi tiết một số máy như máy lắp ghép, máy truyền động, máy đỡ nối
653 |aChi tiết máy
653 |aKỹ thuật chế tạo máy
653 |aThiết kế máy
653|aĐiện tử - tự động hóa
690 |aNguyên lý máy
691|aĐiện tử - tự động hóa
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10111040
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 2/140219d/14thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10111040 Kho sách chuyên ngành 621.815 N576 - L811 Điện tử - tự động hóa 1

Không có liên kết tài liệu số nào