DDC 530.14
Tác giả CN Trần, Văn Chính
Nhan đề Trường điện từ : lý thuyết và bài tập / Trần Văn Chính
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2017
Mô tả vật lý 351 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Tóm tắt kiến thức cơ bản và giới thiệu các bài tập, các phương pháp giải bài toán về giải tích vectơ, những định luật cơ bản của trường điện từ, trường điện tĩnh, trường điện dừng, trường điện từ biến thiên kèm bài tập thực hành có giải sẵn
Từ khóa tự do Trường điện từ
Từ khóa tự do Lý thuyết trường
Từ khóa tự do Vật lý học
Từ khóa tự do Điện tử - tự động hóa
Môn học Lý thuyết trường điện từ
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10111043
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114469
00259
00454BE00FF-BF93-44E6-AC60-5378995F6A12
005202201191502
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786044220495|c175.000 VNĐ
039|a20230825185445|bvulh|c20230819203402|dvulh|y20190214142626|zdiepbnh
040 |aThư viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a530.14|bT772 - C539
100 |aTrần, Văn Chính
245 |aTrường điện từ : |blý thuyết và bài tập / |cTrần Văn Chính
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2017
300 |a351 tr. ; |c27 cm.
520 |aTóm tắt kiến thức cơ bản và giới thiệu các bài tập, các phương pháp giải bài toán về giải tích vectơ, những định luật cơ bản của trường điện từ, trường điện tĩnh, trường điện dừng, trường điện từ biến thiên kèm bài tập thực hành có giải sẵn
653 |aTrường điện từ
653 |aLý thuyết trường
653 |aVật lý học
653|aĐiện tử - tự động hóa
690 |aLý thuyết trường điện từ
691|aĐiện tử - tự động hóa
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10111043
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 2/140219d/16thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10111043 Kho sách chuyên ngành 530.14 T772 - C539 Điện tử - tự động hóa 1

Không có liên kết tài liệu số nào