DDC 621.3121
Tác giả CN Huỳnh, Nhơn
Nhan đề Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp : Phần điện / Huỳnh Nhơn
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2015
Mô tả vật lý 336 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Tổng quan về thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp, phụ tải điện, sơ đồ cấu trúc nhà máy điện và trạm biến áp, chọn máy biến áp điện lực, sơ đồ nối điện, tính toán dòng điện ngắn mạch, tính toán tổn thất điện năng, tính toán kinh tế, kỹ thuật quyết định phương án thiết kế...
Từ khóa tự do Nhà máy điện
Từ khóa tự do Hệ thống điện
Từ khóa tự do Trạm biến áp
Từ khóa tự do Điện tử - tự động hóa
Môn học nhà máy điện và trạm biến áp
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10111052
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114478
00259
004B8C6D736-D095-4A99-BBEF-210D98D02930
005202201191506
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9786047338122|c65.000 VNĐ
039|a20230825185556|bvulh|c20230819203346|dvulh|y20190214150252|zdiepbnh
040 |aThư viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a621.3121|bH987 - N576
100 |aHuỳnh, Nhơn
245 |aThiết kế nhà máy điện và trạm biến áp : |bPhần điện / |cHuỳnh Nhơn
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Tp.HCM, |c2015
300 |a336 tr. ; |c27 cm.
520 |aTổng quan về thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp, phụ tải điện, sơ đồ cấu trúc nhà máy điện và trạm biến áp, chọn máy biến áp điện lực, sơ đồ nối điện, tính toán dòng điện ngắn mạch, tính toán tổn thất điện năng, tính toán kinh tế, kỹ thuật quyết định phương án thiết kế...
653 |aNhà máy điện
653 |aHệ thống điện
653 |aTrạm biến áp
653|aĐiện tử - tự động hóa
690 |anhà máy điện và trạm biến áp
691|aĐiện tử - tự động hóa
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10111052
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 2/140219d/20thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10111052 Kho sách chuyên ngành 621.3121 H987 - N576 Điện tử - tự động hóa 1

Không có liên kết tài liệu số nào