DDC 604.2
Tác giả CN Vũ, Tiến Đạt
Nhan đề Vẽ Kỹ thuật cơ bản / Vũ, Tiến Đạt
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2017
Mô tả vật lý 96 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu các tiêu chuẩn cơ bản về bản vẽ kỹ thuật. Trình bày các phép chiếu thẳng góc và phương pháp G. Monge, cách biểu diễn điểm, đường thẳng, mặt phẳng, vật thể hình học và hình chiếu trục đo, giao giữa các vật thể hình học, các loại hình biểu diễn trên bản vẽ kỹ thuật
Từ khóa tự do Kỹ thuật cơ bản
Từ khóa tự do Vẽ Kỹ thuật
Từ khóa tự do Kỹ thuật xây dựng
Từ khóa tự do Điện tử - tự động hóa
Môn học Vẽ kỹ thuật
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10111053
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114479
00255
004EEF6EB79-3BAD-4FAB-8FC2-39C670856567
005202201181317
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786048200824|c52.000 VNĐ
039|a20230825185507|bvulh|c20230819203426|dvulh|y20190214150546|zmuoint
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a604.2|bV986 - D232
100 |aVũ, Tiến Đạt
245 |aVẽ Kỹ thuật cơ bản / |cVũ, Tiến Đạt
260 |aH. : |bXây dựng, |c2017
300 |a96 tr. ; |c24 cm.
520 |aGiới thiệu các tiêu chuẩn cơ bản về bản vẽ kỹ thuật. Trình bày các phép chiếu thẳng góc và phương pháp G. Monge, cách biểu diễn điểm, đường thẳng, mặt phẳng, vật thể hình học và hình chiếu trục đo, giao giữa các vật thể hình học, các loại hình biểu diễn trên bản vẽ kỹ thuật
653 |aKỹ thuật cơ bản
653 |aVẽ Kỹ thuật
653|aKỹ thuật xây dựng
653|aĐiện tử - tự động hóa
690 |aVẽ kỹ thuật
691 |aĐiện tử
691|aKỹ thuật xây dựng
691|aĐiện tử - tự động hóa
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10111053
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 2/1402m/16thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10111053 Kho sách chuyên ngành 604.2 V986 - D232 Kỹ thuật xây dựng 1

Không có liên kết tài liệu số nào