DDC 621.3815
Tác giả CN Nguyễn, Đình Phú
Nhan đề Giáo trình thực hành kỹ thuật số / Nguyễn Đình Phú, Nguyễn Duy Thảo, Nguyễn Trường Duy, Hà A Thồi
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2018
Mô tả vật lý 299 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Gồm các bài thực hành hướng dẫn sử dụng bộ thực hành kỹ thuật số, khảo sát cổng logic nand, or, not, and, ex-or, khảo sát và ứng dụng flip flop, mạch đếm Johnson - đếm vòng, thanh ghi dịch...
Từ khóa tự do Thực hành
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kỹ thuật số
Từ khóa tự do Điện tử - tự động hóa
Môn học Kỹ thuật số
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Duy Thảo
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10111066
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114492
00259
004569245DA-0E99-4BA1-AA1A-23506B4A0634
005202201191506
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786047354863|c30.000 VNĐ
039|a20230825185656|bvulh|c20230819203200|dvulh|y20190214155353|zdiepbnh
040 |aThư viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a621.3815|bN576 - P577
100 |aNguyễn, Đình Phú
245 |aGiáo trình thực hành kỹ thuật số / |cNguyễn Đình Phú, Nguyễn Duy Thảo, Nguyễn Trường Duy, Hà A Thồi
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Tp.HCM, |c2018
300 |a299 tr. ; |c24 cm.
520 |aGồm các bài thực hành hướng dẫn sử dụng bộ thực hành kỹ thuật số, khảo sát cổng logic nand, or, not, and, ex-or, khảo sát và ứng dụng flip flop, mạch đếm Johnson - đếm vòng, thanh ghi dịch...
653 |aThực hành
653 |aGiáo trình
653 |aKỹ thuật số
653|aĐiện tử - tự động hóa
690 |aKỹ thuật số
691|aĐiện tử - tự động hóa
700 |aNguyễn, Duy Thảo
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10111066
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 2/140219d/28thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10111066 Kho sách chuyên ngành 621.3815 N576 - P577 Điện tử - tự động hóa 1

Không có liên kết tài liệu số nào