DDC 621.381
Nhan đề Giáo trình Kỹ thuật điện
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2012
Mô tả vật lý 122 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Trình bày các khái niệm cơ bản về mạch điện, dòng điện xoay chiều hình sin, các phương pháp phân tích mạch điện, mạch điện xoay chiều 3 pha chế độ xác lập hình sin và máy điện. Hướng dẫn dùng phần mềm Matlab để giải mạch điện và giới thiệu phần mềm mô phỏng dùng để thực nghiệm các bài thí nghiệm
Từ khóa tự do Kỹ thuật điện
Từ khóa tự do Điện
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Điện tử - tự động hóa
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(5): 10114131-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115645
00259
00446A3BF4E-19F4-40B5-BF23-2990ED22BB9F
005202201191446
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c42.000 VNĐ
039|a20230825185631|bvulh|c20230819203119|dvulh|y20190827085041|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hông Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a621.381|bB662 - X3
245 |aGiáo trình Kỹ thuật điện
250 |aTái bản
260 |aH. : |bXây dựng, |c2012
300 |a122 tr. ; |c27 cm.
520 |aTrình bày các khái niệm cơ bản về mạch điện, dòng điện xoay chiều hình sin, các phương pháp phân tích mạch điện, mạch điện xoay chiều 3 pha chế độ xác lập hình sin và máy điện. Hướng dẫn dùng phần mềm Matlab để giải mạch điện và giới thiệu phần mềm mô phỏng dùng để thực nghiệm các bài thí nghiệm
653 |aKỹ thuật điện
653 |aĐiện
653 |aGiáo trình
653|aĐiện tử - tự động hóa
691|aĐiện tử - tự động hóa
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(5): 10114131-5
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 8/270819d/3thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10114131 Kho sách chuyên ngành 621.381 B662 - X3 Điện tử - tự động hóa 1
2 10114132 Kho sách chuyên ngành 621.381 B662 - X3 Điện tử - tự động hóa 2
3 10114133 Kho sách chuyên ngành 621.381 B662 - X3 Điện tử - tự động hóa 3
4 10114134 Kho sách chuyên ngành 621.381 B662 - X3 Điện tử - tự động hóa 4
5 10114135 Kho sách chuyên ngành 621.381 B662 - X3 Điện tử - tự động hóa 5

Không có liên kết tài liệu số nào