DDC 516
Tác giả CN Nguyễn, Xuân Hùng
Nhan đề Phân tích đẳng hình học : Cầu nối hợp nhất giữa mô hình mô phỏng và thiết kế / Nguyễn Xuân Hùng
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2015
Mô tả vật lý 405 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Tài liệu này ra đời nhằm giới thiệu đến độc giả phương pháp tiếp cận công cụ tính toán hiện đại và tiệm cận với xu thế phát triển các công cụ tính toán mạnh trên thế giới.
Từ khóa tự do Phân tích đẳng hình học
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Điện tử - tự động hóa
Môn học Kỹ thuật mô hình hóa và mô phỏng
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10111071
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114497
00260
004F45717E1-8F35-4F55-A01E-AAD527FEA379
005202201191507
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9786047333028|c130.000 VNĐ
039|a20230825185426|bvulh|c20230819203332|dvulh|y20190214162239|zmuoint
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a516|bN576 - H936
100 |aNguyễn, Xuân Hùng
245 |aPhân tích đẳng hình học : |bCầu nối hợp nhất giữa mô hình mô phỏng và thiết kế / |cNguyễn Xuân Hùng
260 |aTp. HCM : |bĐại học Quốc gia Tp. HCM, |c2015
300 |a405 tr. ; |c24 cm.
520 |aTài liệu này ra đời nhằm giới thiệu đến độc giả phương pháp tiếp cận công cụ tính toán hiện đại và tiệm cận với xu thế phát triển các công cụ tính toán mạnh trên thế giới.
653 |aPhân tích đẳng hình học
653 |aHình học
653|aĐiện tử - tự động hóa
690 |aKỹ thuật mô hình hóa và mô phỏng
691 |aĐiện tử
691|aĐiện tử - tự động hóa
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10111071
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 2/1402m/23thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10111071 Kho sách chuyên ngành 516 N576 - H936 Điện tử - tự động hóa 1

Không có liên kết tài liệu số nào