DDC 530
Tác giả CN Nguyễn, Thị Bé Bảy
Nhan đề Vật lý đại cương A2 / Nguyễn Thị Bé Bảy, Lý Anh Tú, Trần Thị Ngọc Dung...
Thông tin xuất bản H. : Lưu hành nội bộ, 2016
Mô tả vật lý 267 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày trường điện từ, dao động sóng, tính chất sóng ánh sáng, quang lượng tử...
Từ khóa tự do Quang lượng tử
Từ khóa tự do Vật lý sóng
Từ khóa tự do Vật lý đại cương
Tác giả(bs) CN Lý, Anh Tú
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(15): 10115412-26
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115744
00260
004DF7D0C0A-82D5-48F1-847D-4E4ED86FF021
005202204291626
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c36.000 VNĐ
039|a20230825185437|bvulh|c20230819203417|dvulh|y20191010152005|zhoaitm
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a530|bN576 - B356
100 |aNguyễn, Thị Bé Bảy
245 |aVật lý đại cương A2 / |cNguyễn Thị Bé Bảy, Lý Anh Tú, Trần Thị Ngọc Dung...
260 |aH. : |bLưu hành nội bộ, |c2016
300 |a267 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày trường điện từ, dao động sóng, tính chất sóng ánh sáng, quang lượng tử...
653 |aQuang lượng tử
653 |aVật lý sóng
653 |aVật lý đại cương
691 |aĐại cương
691|aĐiện tử - tự động hóa
700 |aLý, Anh Tú
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(15): 10115412-26
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 10/101019d/11thumbimage.jpg
890|a15|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115412 Kho sách chuyên ngành 530 N576 - B356 Điện tử - tự động hóa 1
2 10115413 Kho sách chuyên ngành 530 N576 - B356 Điện tử - tự động hóa 2
3 10115414 Kho sách chuyên ngành 530 N576 - B356 Điện tử - tự động hóa 3
4 10115415 Kho sách chuyên ngành 530 N576 - B356 Điện tử - tự động hóa 4
5 10115416 Kho sách chuyên ngành 530 N576 - B356 Điện tử - tự động hóa 5
6 10115417 Kho sách chuyên ngành 530 N576 - B356 Điện tử - tự động hóa 6
7 10115418 Kho sách chuyên ngành 530 N576 - B356 Điện tử - tự động hóa 7
8 10115419 Kho sách chuyên ngành 530 N576 - B356 Điện tử - tự động hóa 8
9 10115420 Kho sách chuyên ngành 530 N576 - B356 Điện tử - tự động hóa 9
10 10115421 Kho sách chuyên ngành 530 N576 - B356 Điện tử - tự động hóa 10

Không có liên kết tài liệu số nào