DDC 530.076
Tác giả CN Trần, Văn Lượng
Nhan đề Bài tập vật lý đại cương A2 / Trần Văn Lượng
Thông tin xuất bản H, : Lưu hành nội bộ, 2018
Mô tả vật lý 413 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày trường điện từ, dao động và sóng cơ, sóng ánh sáng, thuyết tương đối hẹp...
Từ khóa tự do Vật lý đại cương
Từ khóa tự do Bài tập
Môn học Đại cương
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(10): 10115427-36
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115745
00260
004117DE05B-98EE-48B1-AECD-D90F88129A4B
005202204221542
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c54.000 VNĐ
039|a20230825185347|bvulh|c20230819202813|dvulh|y20191011182316|zhoaitm
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a 530.076|bT772 - L964
100 |aTrần, Văn Lượng
245 |aBài tập vật lý đại cương A2 / |cTrần Văn Lượng
260 |aH, : |bLưu hành nội bộ, |c2018
300 |a413 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày trường điện từ, dao động và sóng cơ, sóng ánh sáng, thuyết tương đối hẹp...
653 |aVật lý đại cương
653 |aBài tập
690 |aĐại cương
691|aĐiện tử - tự động hóa
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(10): 10115427-36
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 10/111019d/1thumbimage.jpg
890|a10|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115427 Kho sách chuyên ngành 530.076 T772 - L964 Điện tử - tự động hóa 1
2 10115428 Kho sách chuyên ngành 530.076 T772 - L964 Điện tử - tự động hóa 2
3 10115429 Kho sách chuyên ngành 530.076 T772 - L964 Điện tử - tự động hóa 3
4 10115430 Kho sách chuyên ngành 530.076 T772 - L964 Điện tử - tự động hóa 4
5 10115431 Kho sách chuyên ngành 530.076 T772 - L964 Điện tử - tự động hóa 5
6 10115432 Kho sách chuyên ngành 530.076 T772 - L964 Điện tử - tự động hóa 6
7 10115433 Kho sách chuyên ngành 530.076 T772 - L964 Điện tử - tự động hóa 7
8 10115434 Kho sách chuyên ngành 530.076 T772 - L964 Điện tử - tự động hóa 8
9 10115435 Kho sách chuyên ngành 530.076 T772 - L964 Điện tử - tự động hóa 9
10 10115436 Kho sách chuyên ngành 530.076 T772 - L964 Điện tử - tự động hóa 10

Không có liên kết tài liệu số nào