DDC 530.076
Tác giả CN Trần, Văn Lượng
Nhan đề Bài tập vật lý đại cương A1 / Trần Văn Lượng; Huỳnh Quang Linh, Lý Anh Tú, Trần Thị Ngọc Dung...(Tham gia biên soạn)
Thông tin xuất bản H, : Lưu hành nội bộ, 2018
Mô tả vật lý 472 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày động học chất điểm, cơ học hệ chất điểm, các định luật thí nghiệm về chất khí...
Từ khóa tự do Vật lý đại cương
Từ khóa tự do Bài tập
Môn học Đại cương
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(15): 10115467-81
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115747
00260
0043BB1D37A-A947-459D-AB0E-B75A7D328430
005202204221543
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c69.000 VNĐ
039|a20230825185345|bvulh|c20230819202809|dvulh|y20191011184755|zhoaitm
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a 530.076|bT772 - L964
100 |aTrần, Văn Lượng
245 |aBài tập vật lý đại cương A1 / |cTrần Văn Lượng; Huỳnh Quang Linh, Lý Anh Tú, Trần Thị Ngọc Dung...(Tham gia biên soạn)
260 |aH, : |bLưu hành nội bộ, |c2018
300 |a472 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày động học chất điểm, cơ học hệ chất điểm, các định luật thí nghiệm về chất khí...
653 |aVật lý đại cương
653 |aBài tập
690 |aĐại cương
691|aĐiện tử - tự động hóa
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(15): 10115467-81
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 10/111019d/3thumbimage.jpg
890|a15|b11|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115467 Kho sách chuyên ngành 530.076 T772 - L964 Điện tử - tự động hóa 1
2 10115468 Kho sách chuyên ngành 530.076 T772 - L964 Điện tử - tự động hóa 2
3 10115469 Kho sách chuyên ngành 530.076 T772 - L964 Điện tử - tự động hóa 3
4 10115470 Kho sách chuyên ngành 530.076 T772 - L964 Điện tử - tự động hóa 4
5 10115471 Kho sách chuyên ngành 530.076 T772 - L964 Điện tử - tự động hóa 5
6 10115472 Kho sách chuyên ngành 530.076 T772 - L964 Điện tử - tự động hóa 6
7 10115473 Kho sách chuyên ngành 530.076 T772 - L964 Điện tử - tự động hóa 7
8 10115474 Kho sách chuyên ngành 530.076 T772 - L964 Điện tử - tự động hóa 8
9 10115475 Kho sách chuyên ngành 530.076 T772 - L964 Điện tử - tự động hóa 9
10 10115476 Kho sách chuyên ngành 530.076 T772 - L964 Điện tử - tự động hóa 10

Không có liên kết tài liệu số nào