DDC 530
Tác giả CN Nguyễn, Thành Vấn
Nhan đề Vật lý đại cương / Nguyễn Thành Vấn
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia TP.HCM, 2016
Mô tả vật lý 407 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Đại cương
Từ khóa tự do Vật lý đại cương
Từ khóa tự do Vật lý
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10118508-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117322
00260
00415B7168E-1A8B-4339-8D17-6FC72D81705A
005202204291626
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786047340163|c105.000 VNĐ
039|a20230825185440|bvulh|c20230819203414|dvulh|y20201128085924|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a530|bN576 - V217
100 |aNguyễn, Thành Vấn
245 |aVật lý đại cương / |cNguyễn Thành Vấn
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia TP.HCM, |c2016
300 |a407 tr. ; |c24 cm.
653 |aĐại cương
653 |aVật lý đại cương
653 |aVật lý
691 |aQuản trị kinh doanh
691|aĐại cương
691|aĐiện tử - tự động hóa
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10118508-9
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2020/tháng 11-2020/28.11.20d/1thumbimage.jpg
890|a2|b11|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118508 Kho sách chuyên ngành 530 N576 - V217 Điện tử - tự động hóa 1
2 10118509 Kho sách chuyên ngành 530 N576 - V217 Điện tử - tự động hóa 2

Không có liên kết tài liệu số nào