Tác giả TT Quốc hội
Nhan đề Luật biên giới Quốc gia / Quốc hội
Thông tin xuất bản H., 2003
Mô tả vật lý 13 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124499
00254
004A39D2FB1-7176-4E38-8E72-1C80BFA80E61
005202401051626
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|y20240105162611|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
110 |aQuốc hội
245 |aLuật biên giới Quốc gia / |cQuốc hội
260 |aH., |c2003
300 |a13 tr. ; |ccm.
691 |aKiến trúc
691|aLuật
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/5 vu/7thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1