DDC 346.597
Tác giả TT Chính Phủ
Nhan đề Nghị định số 19/2012/NĐ-CP : Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng / Chính Phủ
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2012
Mô tả vật lý 28 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bảo vệ quyền lợi
Từ khóa tự do Người tiêu dùng
Từ khóa tự do Vi phạm hành chính
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125468
00233
00463C54974-20F7-4F07-ABF4-404B584221A7
005202403281143
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20240328114328|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a346.597|bC539
110 |aChính Phủ
245 |aNghị định số 19/2012/NĐ-CP : |bNghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng / |cChính Phủ
260 |aHà Nội, |c2012
300 |a28 tr. ; |ccm.
653 |aBảo vệ quyền lợi
653 |aNgười tiêu dùng
653 |aVi phạm hành chính
691 |aLuật
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/luat/bia/19thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1