DDC 346.611
Tác giả TT Chính Phủ
Nhan đề Nghị định số 185/2013/NĐ-CP : Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lời người tiêu dùng / Chính Phủ
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 97 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Xử phạt vi phạm
Từ khóa tự do Hoạt động thương mại
Từ khóa tự do Quyền lời người tiêu dùng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125470
00233
004E6F2A8D5-7E43-4D36-A55C-4C163E0DB455
005202403281208
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20240328120840|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a346.611|bC539
110 |aChính Phủ
245 |aNghị định số 185/2013/NĐ-CP : |bNghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lời người tiêu dùng / |cChính Phủ
260 |aHà Nội, |c2013
300 |a97 tr. ; |ccm.
653 |aXử phạt vi phạm
653 |aHoạt động thương mại
653 |aQuyền lời người tiêu dùng
691 |aLuật
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/luat/bia/185thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1