DDC 346
Tác giả TT Quốc hội
Nhan đề Luật số 13/2012/QH13 : Luật giám định tư pháp / Quốc hội
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2012
Mô tả vật lý 20 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Giám định tư pháp
Từ khóa tự do Luật giám định
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125471
00233
00440EEAB31-F376-4C94-A3C1-AAD422BAA256
005202403281223
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20240328122358|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a346|bQ91
110 |aQuốc hội
245 |aLuật số 13/2012/QH13 : |bLuật giám định tư pháp / |cQuốc hội
260 |aHà Nội, |c2012
300 |a20 tr. ; |ccm.
653 |aGiám định tư pháp
653 |aLuật giám định
653 |aVăn bản pháp luật
691 |aLuật
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/luat/bia/luatthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1